Archives

Dinner for 6

Dinner for 6

$73.00

House Special Fried Rice
Sweet & Sour Shrimp
Chow Sheng See
Shrimp w/ Lobster Sauce
Hun Yen Gai Ding
Som Kip Dai
6 Small Soups
6 Egg Rolls

Dinner for 5

Dinner for 5

$57.60

House Special Fried Rice
Sweet & Sour Chicken
Shrimp w/ Lobster Sauce
Chow Sheng See
Steak Que
5 Small Soups
5 Egg Rolls

Dinner for 4

Dinner for 4

$43.45

Shrimp Fried Rice
Sweet & Sour Chicken
Chow Min Yang
Shrimp w/ Lobster Sauce
4 Small Soups
4 Egg Rolls

Dinner for 3 (B)

Dinner for 3 (B)

$30.60

Shrimp Fried Rice
Sweet & Sour Pork
Chow Gai Pan
3 Small Soups
3 Egg Rolls

Dinner for 3 (A)

Dinner for 3 (A)

$29.95

Shrimp Fried Rice
Sweet & Sour Chicken
Beef w/ Mushrooms
3 Small Soups
3 Egg Rolls

Dinner for 2 (B)

Dinner for 2 (B)

$19.55

Shrimp Fried Rice
Beef w/ Oyster Sauce
2 Small Soups
2 Egg Rolls

Dinner for 2 (A)

Dinner for 2 (A)

$17.50

Roast Pork Fried Rice
Chicken Chow Mein
2 Small Soups
2 Egg Rolls